زخمی شدن 2 شهروند در حملۀ تروریستی به منطقۀ باب توما

دمشق- سانا

بر اثر حملۀ تروریستی با استفاده از خمپاره های هاون بر منطقۀ تاریخی باب توما و بیمارستان عباسیین در دمشق، 2 شهروند زخمی شدند و خسارت مادی در خانه ها و مغازه ها و خودروها وارد شد.

منبع در پلیس به خبرنگار سانا گفت که تروریست ها 2 بمب هاون را بمباران کردند که یکی از آنها نزدیک مسجد شیخ ارسلان در منطقۀ باب توما در دمشق قدیمی سقوط کرد و نتیجۀ آن 2 شهروند زخمی شدند در حالی که دیگری بر خانه در منطقۀ جوره سقوط کرد و خسارت زیادی را در خانه وارد کرد.

همچنین، منبع اشاره کرد که بمب هاون پشت بیمارستان عباسیین در منطقۀ مسکونی عباسیین سقوط کرد و خسارت مادی در خودروها وارد شد.

خسارت مادی در حملۀ تروریستی به خیابان ورزشگاه بلدی در حمص

از سوی دیگر، تروریست ها یک خمپارۀ هاون را بمباران کردند که بر خیابان ورزشگاه بلدی در شهر حمص سقوط کرد و در نتیجه خسارت مادی وارد شد.

حملۀ تروریستی به خیابان های مسکونی در شهر ادلب

خسارت مادی بر اثر حمله های تروریستی با استفاده از بمب های هاون بر مناطق مسکونی در شهر ادلب وارد شد.

منبع در پلیس به خبرنگار سانا گفت که تروریست ها خمپاره های متعدد را بمباران کردند که نزدیک ساختمان پست در ادلب سقوط کردند.

منبع اشاره کرد که حمله های تروریستی خسارت مادی را در خانه ها و مغازه های تجاری و خودروها وارد کرد

شاهد أيضاً

خسارت مادی بر اثر حملۀ تروریستی بر منطقۀ مزرعه

دمشق سانا امروز تروریست ها خمپارۀ هاون را بمباران کردند که بر منطقۀ مزرعه در …