سید حسن نصر الله : مقاومت در بعد کمی و کیفی توسعه یافته است و دشمن اسرائیلی بیش از هر زمانی از اين مقاومت می هراسند

بیروت -سانا

دبیر کل حزب الله سید حسن نصر الله تاکید کرد مقاومت لبنان در بعد کمی و کیفی توسعه یافته است و دشمن اسرائیلی  بیش از هر زمانی از اين مقاومت می هراسند.

سید حسن نصرالله در مصاحبه با تلوزیون المنار به مناسبت مقاومت لبنان بر رژیم صهیونیستی گفت که دشمن اسرائیلیی  بیش از هر زمانی از اين مقاومت می هراسند چون الان مقاومت در توانمندی برای هدف قرار دادن جبهه داخلی, قوی تر از هر دوره ای است.

دبیر کل حزب الله اشاره کرد معادلاتی که جنگ سال 2006 با خود به همراه داشت, دستاوردهایی که این جنگ به دنبال داشت, همچنان وجود دارند و حتی با گذشت زمان مستحکم و تثبیت شده اند.

دبیر کلحزب الله سید حسن  نصر الله اشاره کرد که مقاومت می نوانیم همه مناطق دشمن در فلسطین اشغالی تا ایلات را هدف قرار دهیم.

دبیر کل حزب الله تاکید کرد که  سوریه ومحور مقاومت پیروزی شدند و هیچ برگشتی درآن وجود ندارد و ارتش عربی سوریه بهبود یافته است

سیدحسن نصرالله با اشاره به طرح آمریکا موسوم به معامله قرن گفت: سرنوشت معامله قرن محکوم به شکست است

دبیرکل حزب الله خاطرنشان کرد: مخالفت ایران با معامله قرن یعنی ناکامی معامله قرن؛ مقاومت ایران و شکست تروریست ها در سوریه یعنی ناکامی معامله قرن.