با فرارسیدن تابستان..افتتاح شصت و یکمین نمایشگاه بین المللی دمشق نزدیک است

دمشق – سانا

سوری ها هرسال با فرار رسیدن فصل تابستان برای نمایشگاه بین المللی دمشق آماده می شوند، این نمایشگاه دروازه ای را برای رونق مجدد اقتصاد و تبادل فرهنگی، تمدنی و اجتماعی تشکیل می دهد.

نمایشگاه بین المللی دمشق با حضور بسیاری از شرکت های ملی و عربی از شرق و غرب جهان در سال 1954 میلادی برای نخستین بار در محل قدیم برگزاری نمایشگاه ها در دمشق افتتاح شده بود.

اين نمايشگاه با نشان دادن چهره واقعی بخش کشاورزی و صنعتی و تجاری سوریه نقش تاريخی مهم را ایفا كرده و در توسعه روابط اقتصادی سوریه با کشورهای جهان سهیم بوده است.

این نمایشگاه با فراهم آوردن بستر مناسبی برای عرضه محصولات ملی و امضای توافق ها در سطوح محلی، عربی و بین المللی به تقویت اقتصاد ملی کمک کرده است.

26 كشور عربي و خارجي در اولین دوره نمایشگاه بین المللی دمشق حضور داشته بودند.

فعالیت نمایشگاه بین المللی دمشق تنها محدود به زمینه های صنعتی و تجاری نیست و فعالیت های فرهنگی و هنری در چارچوب این نمایشگاه نیز برگزار می شد.

نمایشگاه بین المللی دمشق میزبان غول های آواز عربی و خارجی از جمله خوانندگان ام کلثوم، عبد الحليم حافظ و صباح فخری شد.

با افزایش تعداد شرکت های حاضر در نمایشگاه بین المللی دمشق ضرورت ایجاد مکان وسیعتی را برای نمایشگاه بیشتر شد لذا در سال 2003 میلادی محل دایم جدید برگزاری نمایشگاه های بین المللی در جاده فرودگاه بین المللی دمشق افتتاح شده بود.

مجسمه شمشیر دمشقی واقع در میدان الامویین در دمشق همواره با نمایشگاه بین المللی دمشق مرتبط و برای نشان دادن پرچم‌های کشورهای شرکت‌کننده در نمایشگاه مورد استفاده قرار می‌ گرفت.

با پیروزیهای ارتش عربی سوریه بر تروریسم در سال 2017 میلادی، درهای بین المللی دمشق پس از شش سال تعطیل بازگشایی شده اند و نمایشگاه فعالیت خود را از سرگرفته و نمايشگاه جایگاه خود را به عنوان مهم‌ترین رویداد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری را بازپس گرفته است.

نمایشگاه بین المللی دمشق امسال تحت عنوان /از دمشق..به جهان/ در 28 ماه آگوست افتتاح می شود و تا 6 سپتامبر میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود.