بررسی تحولات منطقه ای و بین المللی توسط رئیس جمهور کشورمان و وزیر خارجه عمان

دمشق-سانا

رئیس جمهور کشورمان دکتر بشار اسد با یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان دیدار کرد.

طی این دیدار تحولات منطقه ای و بین المللی و روابط دوجانبه میان دمشق و مسقط و افزایش تلاش‌ها در راستای بازگرداندن امنیت و ثبات در منطقه در این دیدار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس جمهور کشورمان و بن علوی درباره تقویت تلاش‌ها برای برقراری دوباره امنیت و ثبات در منطقه رایزنی کردند.

در این دیدار ولید المعلم وزیر امور خارجه کشورمان حضور یافت.

در همین راستا، وزیر امور خارجه کشورمان و بن علوی روابط دو جانبه و راه های تقویت این روابط در تمام زمینه ها را مورد بحث قرار دادند.

دو طرف تحولات منطقه و راه های مقابله با چالش های مختلف و مشاوره مداوم را به قصد حفظ امنیت و ثبات بررسی کردند.