اعزام یک تیم اقتصادی ایرانی به سوریه

دمشق-سانا

کیوان کاشفی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران از برگزاری همایشی با موضوع بازار سوریه طی هفته‌های آینده خبرداد.

کاشفی به خبرگزاری ایرانی تسنیم گفت: کشور سوریه عقبه و پیشینه مناسب تولیدی دارد و از حضور تولیدکنندگانی در حوزه کشاورزی و صنعت برخوردار است

وی افزود: با توجه به وضعیت کنونی سوریه نیاز این کشور به طور عمده در زمینه زیرساخت‌ها از جمله نوسازی سدها، ساختمان‌سازی، آب و برق است.

کاشفی بیان کرد: چنانچه خط ترانزیت بازار سوریه از طریق عراق باز شود بخش عمده‌ای از محصولات استان از جمله صنایع ساختمانی، کاشی و سرامیک توجیه پیدا می‌کند.