کاریکاتوریست سوری برنده جایزه دوم مسابقه بین المللی کاریکاتور  گورا هومورولویی در رومانی

دمشق – سانا

رائد خلیل از سوریه جايزه دوم مسابقه بين المللی كاريكاتور «گورا هومورولویی» در كشور رومانی با موضوع «پارگی» را از آن خود نمود.

در اين مسابقه بیش از 300 کاریکاتوریست از 43 كشور دنيا شركت كرده بودند كه رائد خلیل از سوریه جايزه دوم را به خود اختصاص دادند.

شاهد أيضاً

كاريكاتير از روزنامه تشرين سوری 26-2-2015