حسام الدین آلا: تحمیل تصمیمات علیه سوریه در شورای حقوق بشر توسط دسته ای از کشورها مایه تاسف است

ژنو – سانا

حسام الدین آلا نماینده دایم سوریه در دفتر سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی در ژنو گفت: گزارش رئیس کمیته تحقیقات بین المللی در مورد سوریه شامل ادعاهایی بی اساس در مورد اوضاع ادلب می شود.

نماینده دایم کشورمان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تاکید کرد: این ادعاها نشانگر شیوه انتخابی است.

سفیر حسام الدین آلا در سخنرانی خود در چهل و یکمین اجلاس شورای حقوق بشر در مورد ماده چهارم «وضعیت حقوق بشر در جمهوری عربی سوریه» گفت: آنچه موسوم به گفتگوی تعاملی با کمیته تحقیقات بین المللی فاقد ساده ترین اصول گفتگو به دلیل محدودیت زمان اختصاص داده شده به ما به عنوان دولت ذی ربط است.

وی ادامه داد: زمان اختصاص‌ داده‌ شده به ما برای رد این ادعاها در مقایسه با زمان اختصاص‌داده‌شده به این کمیته قابله مقایسه نیست.

نماینده دایم کشورمان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو توضیح داد: هدف شکل کنونی این گفتگو تنها تحریف صورت دولت سوریه است.

سفیر حسام الدین آلا گفت: تحمیل تصمیمات علیه سوریه در شورای حقوق بشر توسط دسته ای از کشورها  مایه تاسف است.

وی نیز به استانداردهایی دوگانه مواضع این کشورها و در راس آنان انگلستان در دفاع از نقض حقوق بشر توسط رژیم اشغالگر اسرائیلی در فلسطین اشغالی و جولان اشغالی سوریه اشاره کرد.

نماینده دایم کشورمان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو  افزود: گزارش رئیس کمیته درد شهروندان سوریه ناشی از تروریسم و تحریم‌ها یک جانبه را نشان نمی دهد و مواضع دولت‌های مسلط بر کمیته را ترویج می کند تا به توجیه اتهام نادرست به دولت سوریه ادامه دهند.

وی ادامه داد: اطلاعات گزارش در مورد اوضاع ادلب بی‌اساس هستند و امتناع کمیته از تحمیل آمریکا و شبه نظامیان تحت کنترل آن مسئولیت شرایط بد غیرنظامیان نشانگر رویکرد انتخابی است.

حسام الدین آلا گفت: پریروز اسرائیل به سرزمین های سوریه تجاوز کرد که منجر به  شهادت چهار غیرنظامی از جمله یک دختر شیرخوار و زخمی شدن 21 نفر دیگر و ورود آسیب ها به خانه‌ها و املاک شد.

نماینده دایم کشورمان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو  گفت: اما کمیته دلیلی برای تحقیق یا محکوم کردن چنین تجاوز به قانون بشردوستانه بین‌المللی نمی بیند، این کمیته نیز به همان شیوه با هزاران حمله هوایی آمریکا، فرانسه و انگلستان برخورد کرد، این حملات هزاران غیرنظامی را کشت و باعث تخریب گسترده شهر رقه شد.

وی گفت: هر گفتگویی بی‌هوده است مگر به عواملی بپردازد که موجب رنج بشر دوستانه و در راس آنها تروریسم و نقش دولت‌های حامی تروریسم که به سوریه تجاوز کرده و تحریم ها علیه مردم سوریه اعمال کردند، است.

حسام الدین آلا گفت: اتهامات مطرح شده مبنی بر سوریه هدف قرار دادن شهروندان و تاسیسات غیر نظامی به صورت عمدی توسط دولت سوریه و هم پیمانان آن کاملا بی اساس هستند..عملیات‌های در چارچوب مبارزه با تروریسم و تروریست ها مورد حملات دقیق قرار می گیرند.

نماینده دایم کشورمان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو  بیان کرد: گروه های تروریستی وابسته به “جبهه النصره” که در فهرست سازمان های تروریستی شورای امنیت قرار دارد، در بیش از ۹۰ درصد از استان ادلب و اطراف آن حضور دارند و به روستاها و محله های مسکونی و غیر نظامیان در استان های حلب، حماه و ادلب حمله می‌کنند.

حسام الدین آلا تاکید کرد: وظیفه دولت سوریه آزاد سازی زمین‌های خود و رهایی شهروندان خود از تروریست‌ها که از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند، است.

وی ادامه داد: دولت سوریه همه اقدامات ممکن برای محافظت از شهروندان و زیرساخت ها اتخاذ کرده است و هیچ بیمارستانی یا مدرسه ای مورد هدف قرار نگرفته است.

غیاث جاویش