تپش مجدد نبض زندگی بازارهای باستانی حلب پس از رهایی از تروریسم

حلب – سانا

شهر حلب که به دلیل بازارهای باستانی خود مشهور شده است ، قبل از جنگ تروریستی علیه سوریه هزاران تاجر و گردشگر را جذب می کرد​.

این بازارها باستانی در معرض تخریب از سوی گروه‌های تروریستی قرار گرفتند​.

پس از آزاد سازی تمام محله‌های حلب از تروریسم، نهادهای دولتی به بازسازی این بازارها و زیرساخت های شهر حلب شروع کرده‌ اند​ و نبض زندگی به این بازارها بازگشته است.