امضای طولاترین طومار در حمایت از جولان اشغالی سوریه

درعا – سانا

فعالیت های رسمی و حزبی و مردمی امروز با برگزاری مراسم امضای امضای  طولاترین طومار جهان در قبال ساختمان استانداری درعا، وفاداری و عشق خود را به جولان اشغالی سوریه و اهالی پایدار آن نشان دادند.

امضاء کنندگان این طومار تاکید کردند که به دلیل پایداری و عزم ملت ما جولان به سوريه بازخواهد گشت.

آنان نیز فداکاری های اهالی ما در جولان اشغالی و پایبندی آنان به هویت عربی سوریه را ستودند.

در همین باره رئیس اتحادیه کشاورزان شعبه درعا به خبرنگار سانا گفت: علامیه ترامپ در خصوص جولان اشغالی سوریه به دلیل شکست خوردن جنگ تروریستی علیه سوریه صورت گرفت.

وی تاکید کرد: جولان عربی سوری است و به آغوش وطن باز خواهد گشت.

غیاث جاویش