یک منبع نظامی: وقوع انفجار در یک انبار مهمات در غرب دمشق

دمشق – سانا

انفجار در یک انبار مهمات متعلق به ارتش عربی سوریه در غرب دمشق روی داد.

یک منبع نظامی در همین باره اعلام کرد: انفجار در یک انبار مهمات متعلق به ارتش عربی سوریه در غرب دمشق روی داد.

غیاث