رئیس جمهور دکتر بشار اسد ریاست اجلاس کابینه را برعهده گرفت