رئیس جمهور بشار الاسد: ادراک وفهم سوری ها حقیقت وواقعیت ما جرا در سوریه ،امکان باز کردنِ درب جدیدی برای کار مذهبی ایجاد می کند،و جهت افتراق بین ایمان واقعی وبین افراط گری می باشد.

دمشق- سانا

امروز رئیس جمهوری عربی سوریه دکتر بشار الاسد باهیئت روحانیون مسلمان ومسیحی شرکت کنندگان در کنفرانس عمومی سالانه وزارت اوقاف دیدار کرد.

دکتر بشار الاسد تاکید کرد که مثل این جلسات معانی زیادی در سطح ملی وتاریخی نشان می دهد، وقدرت وانسجام جامعه غنی سوریه با همه اجزای مذهبی وقومی خود، منعکس می کند، این امر یکی از عوامل کلیدی برای ثبات سوریه در مقابل جنگ شدید تروریستی محسوب می شود.

رئیس جمهور بشار الاسد افزود: ادراک وفهم سوری ها حقیقت وواقعیت ما جرا در سوریه ،امکان باز کردنِ درب جدیدی برای کار مذهبی ایجاد می کند،و جهت افتراق بین ایمان واقعی وبین افراط گری می باشد، این کار مبتنی بر ایمان واصول اخلاق ومحبت وهمکاری وفرهنگ احترام به دیگران است.

دکتر بشار الاسد از زحمت های وتلاش روحانیون برای برقراری صلح ملی ونشر فرهنگ گفتگو بین همه سوری ها قدردانی کرد.

شرکت کنندگان در کنفرانس اطمینان خود که سوریه یک چراغ برای تنوع فرهنگی وتمدنی باقی خواهد ماند، نشان دادند، چراکه، ملت سوریه بر وحدت وانسجام همه اجزای جامعه اصرار می کند ، ومبارزه خود با ترویست ها وافکار افراط گری، ادامه می دهد.

در پایان دیدار با رئیس جمهور، وزیر اوقاف محمد عبد الستار السید، پروژه /فضیله/ برای حفظ اصول اخلاق که اصلی توجه کنفرانس بوده، به رئیس جمهور دکتر بشار الاسد تقدیم کرد.

شاهد أيضاً

رئیس جمهوری سوریه دکتر بشار اسد هنگام آغازسال نو میلادی به دیدار سربازان و افسران ارتش سوریه در منطقه جوبر رفت.