“اجنحه الشام” اولین پرواز رسمی خود را راه اندازی کرد

دمشق-سانا

در ساعت شش شب روز پنجشنبه 2014/12/18 شرکت هواپیمایی “اجنحه الشام” اولین سفر رسمی خود را از فرودگاه بین المللی دمشق به بیروت راه اندازی کرد.

اداره شرکت گفت که هر هفته سه پرواز را در پنج شنبه و یکشنبه و سه شنبه راه اندازی می کند و بازگشت در روز بعد خواهد بود.

شرکت “اجنحه الشام” با حفاظت از کیفیت خدمات، قیمت مناسب برای پرواز را تعیین کرد.

قابل ذکر است که شرکت هواپیمایی “اجنحه الشام” هر روز پرواز از دمشق به قامشلی و پرواز منظم از دمشق به نجف در عراق دارد.

لازم به ذکر است که شرکت هواپیمایی “اجنحه الشام” در سال 2008 تأسیس شد و در سال 2014  به کسب مجوز به عنوان یک شرکت هواپیمایی سوری شد.