یک وب سایت چک:  شهر پالمیرا “تدمر” از مهم ترین گنج های تمدنی تاریخی جهان است

پراگ -سانا

وب سایت چک “اکتوالنی” نوشت که شهر پالمیرا “تدمر” از مهم ترین گنج های تاریخی میراث فرهنگی بشری جهان است.

در این این وب سایت در یک گزارش تصویری حاوی 26 تصویر جدید در مورد پالمیرا پس از آزادسازی آن از تروریسم که توسط عکاس یرجی یوست تهیه گردید، نوشته شد: تاریخ پالمیرا تحت تاثیر اقدامات تروریستی  قرار نگرفت.

در این وب سایت به اینکه اولین شکسن بزرگ گروه تروریستی “داعش” در پالمیرا بود، اشاره شد.