چین دو ماهواره به فضا پرتاب کرد

پکن – سانا

چین دیروز 2 ماهواره تیانهویی را با موفقیت به فضا پرتاب کرد.

پرتاب ماهواره ها از مرکز تایوآن در شمالی چین و با موشک های ماهواره بر لانگ مارچ 4B صورت گرفت.

ماهواره های تیانهویی برای اجرای آزمایش های عملی,​ تحقیقات درباره منابع زمینی و جغرافیایی و نقشه نگاری مورد استفاده قرار خواهند گرفت.