سرگئی شویگو: افغانستان یک کانون تروریست های “داعش” شد

مسکو-سانا

“سرگئی شویگو” وزیر دفاع روسیه تاکید کرد که با توجه به تهدید فزاینده در مرزهای افغانستان با کشورهای آسیای میانه به دلیل تلاش شبه‌نظامیان برای یافتن قلمرو جدید پس از خروج از سوریه و عراق، چنین اقداماتی لازم هستند.

وی در این باره گفت: لازم است متوجه باشیم که نیازمند اقدام مشترک با استفاده از تکنولوژی‌های مدرنی همچون وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین هستیم تا مرزهای افغانستان را کنترل کرده و تحرکات گروه‌های تبهکار را رصد کنیم.

سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه در نشست با رئیس فرماندهی کل ارتش قرغزستان، جنرال رحیم بردی دوشینباییف امروز گفت: برای کنترل مرز با افغانستان، جایی که تروریست های داعش از عراقی و سوریه مجبور به مهاجرت شده اند، بهتر است از وسایل نقلیه بدون سرنشین و سایر فن آوری های جدید استفاده شود.

وزیر دفاع روسیه خاطرنشان کرد که افغانستان و به ویژه مرزهای شمالی و شرقی آن در اولویت این نظارت هستند و به نقش پایگاه هوایی روسیه در جنوبی قرقیزستان برای حصول اطمینان از امنیت منطقه‌ای تاکید کرد.