جشنوار بهار در حماه فرصتی برای خرید و گردشگری

حماه -سانا

پانزدهمین جشنواره بهار حماه يک بازار مهم برای  نمایش  محصولات شرکت های دولتی و خصوصی و فرصتی مناسبت برای خرید و گردشگری به شمار می رود.

زیاد عربو رئيس اتاق صنعت حماه خاطرنشان کرد که این جشنواره با هدف تامین نیازهای شهروندان از کالاها و محصولات برگزار شده و دارای محصولات متمایز و جالب است.

علاء یوسف الدین السمره مدیر شرکت ” کمبود ” در یک اظهارنظر به خبرنگار سانا گفت: شرکت ها محصولات خود را با بیشتر از 15 تا  25  درصد تخفیف ارائه داد که حالت رقابتی در بازار را ایجاد کرد.