راهپیمایی “بازگشت” فلسطینیان  بعدی با نام “«جولان» عربی و سوری است” انجام می‌شود

قدس اشغالی-سانا

هیئت ملی راهپیمایی بازگشت و شکستن محاصرهاز شهروندان فلسطینی راهپیمایی هفته آینده را “جولان عربی و سوری است” نام نهاد.

هیئت عالی راهپیمایی بازگشت و شکستن محاصره از شهروندان فلسطینی خواست که در راهپیمایی بازگشت جمعه هفته بعد مشارکت گسترده‌ای داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری معا ، هیئت ملی راهپیمایی بازگشت  در بیانیه ای بر سرنوشت مشترک ملت عربی سوریه و سایر ملت‌های عربی تأکید کرد و خواستار مقابله با تصمیم رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ مبنی بر به‌رسمیت شناختن اشغالگری اسرائیل در جولان شد.

هیئت ملی راهپیمایی بازگشت همچنین خواستار اعتصاب عمومی در سراسر فلسطین در روز چهارشنبه آینده شد، روزی که مصادف است با روز نکبت و هفتاد و یکمین سالگرد اشغال فلسطین توسط اسرائیل.