دستور رئیس جمهور برای ایجاد مؤسسه عمومی غلات

دمشق – سانا

رئیس‌جمهور دکتر بشار اسد امروز سه شنبه قانون شماره ۱۱ مربوط به تاسیس مؤسسه عمومی برای تجارت غلات و ذخیره آن به نام / مؤسسه عمومی غلات/ را صادر کرد​.

این موسسه یک موسسه اقتصادی و از نظر مالی و اداری مستقل است.