بيست و دومین جشنواره شیخ صالح العلی گشایش یافت

طرطوس -سانا

صبح امروز فعالیت های بیست و دومین جشنواره شیخ صالح العلی با حضور هیئت های رسمی ومذهبی و محلی در  میدان  مجاهد شیخ  صالح العلی در شهر “الشیخ بدر ” واقع در استان طرطوس  گشایش یافت.

این جشنواره شامل برگزاری فعالیت های فرهنگی و ورزشی و هنری است.

قابل ذکر است که این نمایشگاه تا سه روز آینده  ادامه دارد.