اسقف عطاالله حنا: جولان اشغالی عربی سوری خواهد ماند

قدس اشغالی-سانا

مطران عطاالله حنا رییس اسقف های ارتدوکس روم در بیت المقدس تاکید کرد که جولان اشغالی  عربی سوری خواهد ماند.

رییس اسقف های ارتدوکس روم در بیت المقدس اشاره کرد که اعلامیه دونالد ترامب رئیس جمهور آمریکا در مورد به رسمیت شناختن ضمیمه کردن جولان اشغالی به رژیم صهیونیستی  هویت عربی سوریه اهالی جولان را تغییر نخواهد کرد.

مطران عطاالله حنا طی دیدار با هیات از اهالی جولان اشغالی سوریه اظهار داشت که تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا در مورد مسئله جولان اشغالی سوریه ارزش ندارد.

مطران عطاالله حنا طی این دیدار از اهالی جولان اشغالی عربی سوریه که بر هویت عربی سوری شان تاکید، وسیاست های رژیم صهیونیستی واعلامیه ترامپ پیرامون جولان اشغالی سوریه رد کردند، تجلیل و قدردانی نمود.