نوار غزه: جراحت 3 تن فلسطینی بر اثر حمله جنگنده های اشغالگر

قدس اشغالی-سانا

بر اثر حمله جدید جنگنده های اشغالگر “اسرائیل” به شرق آردوگاه بریج واقع در نوار غزه، 3 تن فلسطینی مجروح شده اند.

خبرگزاری فلسطینی “معا” اعلام کرد که جنگنده های رژیم صهیونیست با یک موشک، فلسطینیان در شرق آردوگاه را هدف قرار دادند و در نتیجه، 3 فلسطینی مجروح شده اند.

شاهد أيضاً

حمله هوایی رژیم اشغالگر به نوار غزه

قدس اشغالی – سانا جنگنده های رژیم اشغالگر مجددا به نوار غزه حمله کردند. خبرگزاری …