آمادگی فلسطینیان برای مشارکت در جمعه «راهپیمایی ها گزینه ماست»

قدس اشغالی – سانا

ساکنان نوارغزه در حال آماده شدن برای شرکت پنجاه و یکمین راهپیمایی های بازگشت در مرزهای این منطقه هستند.

به نقل از رسانه های فلسطینی، پنجاه و یکمین جمعه تظاهرات بازگشت امروز برگزار می شود، و ساکنان نوارغزه در حال آماده شدن برای شرکت در پنجاه و یکمین جمعه تظاهرات بزرگ بازگشت در مرزهای این منطقه هستند.

تظاهرات امروز تحت عنوان جمعه «راهپیمایی ها گزینه ماست» برگزار خواهد شد.

به نقل از رسانه های فلسطینی، هیئت ملی برگزاری راهپیمایی های بازگشت و شکستن محاصره اهالی نوار غزه را به شرکت در راهپیمایی های امروز تحت عنوان جمعه «راهپیمایی ها گزینه ماست» دعوت کرد.

این هیئت بر ادامه تظاهرات بازگشت و شکست محاصره تا زمان تحقق کامل اهداف آن تاکید کرد.

گفتنی است که تاکنون در این تظاهرات‌ها 270 فلسطینی به شهادت رسیده و نزدیک به 26 هزار نفر دیگر زخمی شدند.