سفیر آلا طی یک همایش در مورد جولان اشغالی بر ضرورت افشای تجاوزات رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی تاکید کرد

ژنو-سانا

هیات اعزامی جمهوری عربی سوریه در سازمان ملل متحد در ژنو با همکاری با اتحادیه حقوق کارگران عرب و انجمن بین المللی وکلای دموکراتیک در حاشیه فعالیت های حقوق بشر که اکنون در ژنو برگزار می شود، یک همایش مشترک به عنوان جولان اشغالی … 52 سال اشغال رژیم صهیونیستی برگزار کرد.

سفیر آلا نماینده دایم سوریه در سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی دیگر در ژنو بر نقش این همایش در افشای نقض های رژیم صهیونیستی در جولان اشغالی همزمان با فشارهای آمریکا علیه کشورهای عضو در مجلس حقوق بشر برای لفو ماده 7 از دستور کار در مورد نظارت بر نقض ها در اراضی عربی اشغالی از جمله جولان اشغالی از سوی این رژیم  تاکید کرد.

سفیر آلا نسبت به تلاش های کثیف رژیم صهیونیستی برای سوء استفاده از اوضاع کنونی در سوریه و منطقه و نقض های مکرر قطعنامه های شورای امنیت به ویژه قطعنامه شماره 497 سال 1981 از سوی این رژیم هشدار داد.

سفیر آلا یاد کرد که اظهارات سناتور آمریکایی لندسی گراهام طی بازدید اخیر خود از جولان اشغالی یک نمونه آشکار از نقض قطعنامه های قوانین بین المللی و شورای امنیت به ویژه قطعنامه شماره 497 سال 1981 از سوی آمریکا که با اجماع و تصویب ایالات متحده آمریکا به تصویب رسیده بود.

سفیر آلا تاکید کرد که رأی منفی برخی کشورها در مورد قطعنامه در مورد وضعیت حقوق بشر در جولان های اشغالی سوریه در تضاد با  ادعاهای آنها در مورد قطعنامه های دیگر درباره وضعیت حقوق بشر در سوریه قرار داشت، سطح بی سابقه از دوگانگي معيارهای واشنگتن و متحدان آن نسبت به اوضاع حقوق بشر و قطعنامه های مندرج در دستور کار نشان می دهد.

سفیر آلا درباره اقدامات مجازات علیه شهروندان سوری در جولان های اشغالی سوریه و تلاش های رژیم صهیونیستی برای جدا کردن آنها از وطن مادری خودشان و مجازات انها برای انتخاب هویت ملی خود صحبت کرد.

وی همچنین در مورد تلاش های نیروهای اشغالگر برای تحمیل کردن انتخابات محلی سخن گفت و به موفقیت فرزندان جولان در ناکام گذاشتن این تلاش ها اشاره کرد.

راما