حمله تروریست ها به یکی از مراکز نظامی در ریف شمالی حماه  ناکام ماند

حماه -سانا

یگان های  ارتش عربی سوریه، حمله تروریست های به یکی از مراکز نظامی درشمال غرب السقیلبیه در ریف شمالی حماه را ناکام گذاشتند.

خبرنگار سانا گفت که یگان از ارتش با یک گروه تروریستی که در حال تلاش برای نفوذ به یکی از مراکز نظامی در شمال غرب السقیلبیه در ریف شمالی حماه درگیر شد

خبرنگار اشاره کرد که این درگیریها منجر به ناکام گذاشتن این حمله تروریستی و کشته و زخمی شدن بیشترتروریست ها شد

خبرنگار اشاره کرد که اطلاعات اولیه حاکی از  شهادت و زخمی شدن  تعدادی از سربازان شجاع ما در این درگیرها است