یک مقام چک سابق: واشنتگن با تجاوزات مکرر به سوریه با بهانه دروغین انجام داده است

براگ-سانا

معاون وزیر دفاع چک سابق “يارومير نوفوتني” تاکید کرد که تجاوزات ایالات متحده مکرر علیه سوریه به بهانه دروغین انجام می شود.

وی گفت: بسیاری از رسانه های غربی اطلاعاتی را از سوی مقامات آمریکایی و غربی درباره سوریه بدون تاکید آنها ارائه کرده اند.

وی توضیح داد که اتهامات علیه سوریه با استفاده از سلاح های شیمیایی صرفا یک بازی رسانه ای بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط گروه تروریستی” کلاه سفید “بریتانیا است که قابل اطمینان نیست.

وی تاکید کرد که ایالات متحده موجب هرج و مرج و کمک به ایجاد یک سازمان تروریستی شد و باعث بسیاری از جنگ های شد است.