نیروهای اسرائیلی صبح امروز تعدادی از کشاورزان فلسطینی را در جنوب نوار غزه هدف حمله قرار دادند.

خبرگزاری “معا” فلسطینی گزارش داد که نیروهای اسرائیلی با تیربار به سوی کشاورزان فلسطینی در شرق رفح و خان یونس آتش گشودند. هنوز خبری در مورد میزان تلفات جانی این تجاوز مخابره نشده است.

اشغالگران صهیونیست هر روز کشاورزان را نشان می روند، با هدف سلب آرامش شهروندان فلسطینی محاصره شده در باریکه غزه صورت می گیرد.