آماده شدن فلسطینیان برای شرکت در راهپیمایی بازگشت با شعار «جمعه باب الرحمه»

قدس اشغالی-سانا

چهل و نهمین جمعه تظاهرات بازگشت امروز برگزار می شود، و ساکنان نوارغزه در حال آماده شدن برای شرکت در این راهپیمایی هستند.

ساکنان نوار غزه خود را برای شرکت در تظاهرات بازگشتی دیگری با عنوان «جمعه باب الرحمه» آماده می کنند تا بار دیگر بر حق بازگشت آوارگان به شهر و دیار خود و لغو محاصره ظالمانه این منطقه تاکید کنند.

به نقل از رسانه های فلسطینی، هیئت ملی برگزاری راهپیمایی های بازگشت و شکستن محاصره اهالی نوار غزه را به شرکت در راهپیمایی های امروز تحت عنوان جمعه «جمعه باب الرحمه» دعوت کرد.

گفتنی است که تاکنون در این تظاهرات‌ها 267 فلسطینی به شهادت رسیده و نزدیک به 26 هزار نفر دیگر زخمی شدند.

راما