بیمارستان نوری … اولین بیمارستان پزشکی در شرق است

دمشق-سانا

بیمارستان نوری (عربی: البيمارستان النوري‎) در قلب و وسط شهر دمشق در الحریقه، جنوب غربی مسجد اموی و شرق بازار الحمیدیه قرار دارد.

این بیمارستان را شاه عادل نورالدین زنکی در سال 1154 برای درمان بیماران ناتوان و فقیر بنا نمود، ولی در طول زمان این بیمارستان تبدیل به یکی از مشهورترین بیمارستان‌ها و مدارس آموزش علم طب و داروشناسی در کشورهای اسلامی گردید.

این بیمارستان گنجایش ۱۳۰۰ تخت را داشت و پزشکان و اطباء زیادی به صورت هیئت‌های علمی از همه نقاط دنیا برای کار و آموزش به این بیمارستان می‌آمدند. در آن خیلی از دانشمندان درس فراگرفتند، مانند ابن النفیس.

راما