روسیه مجددا هرگونه دخالت خارجی در امور ونزوئلا را رد کرد

مسكو-سانا

«کنستانتین کاساچوف» رئیس کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون روسیه بر تجدید هشدار مسکو نسبت به پیامدهای تحریک آمیز علیه ونزوئلا در مورد ادعای تحویل کمک های بشردوستانه تأکید کرد و گفت: این امر “دخالت آشکار” در امور داخلی این کشور است.

 رئیس کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون روسیه، امروز به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: روسیه دقیقا بر تحولات ونزوئلا نظارت دارد و به نظر می رسد که تحریکاتی با هدف ایجاد درگیری بین دولت و جامعه وجود دارد و این تحریکات تنها دخالت در امور داخلی کشور است.

سناتور روسی تأکید کرد که رابطه میان دولت و جامعه مسئله خصوصی متعلق به ونزوئلا و ملتش است و حاکمیت آن متعلق به اراده ملت این کشور می باشد و تحت هیچ شرایطی نمی تواند در این حاکمیت چه از سوی آمریکا و چه از سوی مناطق تحت رهبری خود دخالت شود.

راما