حیدر : انجام دادن صلح نتایج مثبت بر زندگی شهروندان دارد

حماة-سانا

وزیر آشتی ملی دکتر علی حیدر در دیدار فعالیت های اهلی و مردمی در منطقه مصیاف در استان حماه به بسیج شدن تلاش ها برای محقق ساختن آشتی ملی دعوت کرد زیرا آن بر وضعیت امنیت و استقرار کشور و وضعیت زندگی مردم و امکانات لازم برای آن را تأثیر مثبت دارد.

حیدر تأکید کرد که وزارت آشتی ملی آمادگی دارد برای همکاری با هر طرح برای پس گرفتن ربوده شدگان به خانواده هایشان و اشاره کرد که در آینده نزدیگ تلاش برای آزادی ربوده شدگان مصیاف و روستای خود بیشتر خواهد شد

استاندار حماه دکتر غسان خلف گفت : استان برای آزادی ربوده شدگان و برقراری امنیت و استقرار دریغ نمی کند و تلاش می کند که همبستگی ملی به همه مناطق استان برگردد