کلمه مجلل و ترانه زیبا در جشنواره روز بین المللی زبان عربی

دمشق-سانا

تحت نظارت وزارت فرهنگی، تعدادی از کودکان آهنگ هایی و ترانه هایی اصیل در جشنواره روز زبان عربی تقدیم کردند.

جشنواره با تقدیم ترانه فردی بر ویولن و پیانو وآهنگ های فیروز شروع شد. سپس اعضای کارگاه نمایشی صحنه نمایشی را انجام دادند.273-306x20322222

جشنواره شامل کارگاه خط عربی، کارگاه مجسمه سازی و کارگاه با عنوان “داستان و عکس از کشورم” درباره پول سوریه است.

وزیر فرهنگ عصام خلیل به سانا تصریح کرد که مبارزه ما با تروریسم شامل مبارزه فرهنگی است و ما با یک پروژه تاریکی روبرو هستیم و نمی توان این پروژه تاریکی را به جز با وسیله عقل و ضیا و روشنی از بین برد چون فرهنگ مانند ” خط اول دفاع” است.619-306x2033333333

ملک یاسین مدیر فرهنگ کودکان در وزارت فرهنگ به اهمیت جشن گرفتن به زبان عربی اشاره کرد و گفت که زبان عربی یکی از مهمترین اجزای شخصیت وجودی ما به شمار می رود و آن زبانی است که از هزاران سال تا هنوز زنده است و در این عصر حدود 422 میلیون نفر به آن صحبت می کنند.