162 کشور از رژیم صهیونیستی خواسته به تصویبات مربوط به بلندهای جولان اشغالی پایبند باشد، تحمیل قوانین و حاکمیت قضایی و اداری خود بر اراضی اشغالی جولان، باطل است و از نظر قوانین بین المللی مشروعیت ندارد

سازمان ملل، از رژیم صهیونیستی به عنوان رژیم ِ اشغالگرِ بلندی های جولان ِ سوریه خواست به قطعنامه های شورای امنیت به ویژه قطعنامه 497 مربوط به سال 1981 پایبند باشد. بر اساس این قطعنامه، تصمیم رژیم صهیونیستی برای تحمیل قوانین و حاکمیت قضایی و اداری خود بر اراضی اشغالی جولان، باطل است و از نظر قوانین بین المللی مشروعیت ندارد.

 

مجمع عمومی سازمان ملل، صبح دیروز (جمعه) به رای گیری درباره موضوعی پرداخت که تحت عنوان “جولان ِ اشغالی ِ سوریه” مطرح شد.

این موضوع، پیش از این، در کمیسیون مسائل سیاسی ویژه و پایان دادن به استعمار در “کمیته چهارم” در تاریخ 13-11- 2014 مطرح شده بود و رسیدگی به آن به مجمع عمومی سازمان ملل واگذار شد.

این مصوبه، با اکثریت مطلق آرا، شامل 162 کشور تصویب شد و تنها رأی مخالف به آن توسط خود رژیم صهیونیستی داده شد.

بر اساس این مصوبه، از رژیم صهیونیستی به عنوان رژیم اشغالگر درخواست شد فورا تصمیم خود را مبنی بر انضمام جولان به اراضی خود پس بگیرد و همه اقدامات و تدابیر قانونی و اداری که تاکنون اتخاذ کرده و از این به بعد اتخاذ خواهد کرد تا هویت جولان ِ اشغالی ِ سوریه و وضع قانونی آن را تغییر دهد، باطل است و به مثابه نقض آشکار قوانین بین المللی و پیمان ژنو درباره حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ به شمار می رود و هیچ ارزش قانونی و حقوقی نخواهد داشت.

در این مصوبه همچنین از رژیم صهیونیستی خواسته شده است که از تحمیل شناسنامه اسرائیلی و هویت اسرائیلی بر شهروندان سوری ِ ساکن جولان ِ اشغالی سوریه دست بردارد و اقدامات سرکوبگرانه ای را که ضد این شهروندان اتخاذ می کند متوقف کند.

این مصوبه همچنین رژیم صهیونیستی را به سبب نقض پیمان ژنو درباره حمایت از حقوق غیرنظامیان در زمان جنگ محکوم کرد و از کشورهای عضو سازمان ملل خواست هیچ یک از اقدامات و تدابیری را که رژیم صهیونیستی در منطقه اشغالی جولان اتخاذ کرده است به رسمیت نشناسند.