بازداشت 4 فلسطینی در کرانه باختری توسط نیروهای اشغالگر اسرائیلی

قدس اشغالی-سانا

بامداد امروز، نظامیان اشغالگر صهیونیستی با یورش به مناطق مختلف در کرانه غربی ،4 فلسطینی را بازداشت کردند.

خبرگزاری فلسطینی “معا” اعلام کرد: نیروهای نظامی اشغالگر به مناطق “اردوگاه العروب” واقع در شمالی الخلیل و شهرک های “بیت ریما” و “کفر نعمه” غرب رام الله و 4 فلسطینی را یورش بردند.

لازم به ذکر است که شهرک نشینان رژیم صهیونیستی روزانه، به قصد بیرون راندن فلسطینی ها و یهودی کردن این کشور، به منازل یورش می برند و علیه فلسطینیان حمله، و اقدام به رفتارهای تخریبگرانه می کنند.