حملات خمپاره ای علیه یک مدسه در ریف حماه

حماه-سانا

گروه های تروریستی حاضر در ریف شمالی حماه یک مدرسه در روستای اصیله مورد حمله خمپاره ای قرار دادند.

خبرنگار سانا در حماه گفت: گروه های تروریستی که در اطراف شهرک اللطامنه حضور دارند، اقدام به پرتاب دو خمپاره موشکی علیه یک مدرسه کردند.

خبرنگار در ادامه افزود: در پی این تجاوزات خسارات مادی وارد شد اما خسارات جانی در پی نداشت.

راما