آغاز عملیات احداث آزادراه بیستون – کرمانشاه – حمیل

تهران-سانا

عملیات اجرایی احداث آزادراه بیستون – کرمانشاه – حمیل  آغاز شد.

محمد اسلامی وزیر راه و شهر سازی ایران در مراسم اجرایی آزادراه بیستون – کرمانشاه – حمیل گفت: عملیات اجرایی احداث آزادراه بیستون – کرمانشاه – حمیل به طول 141 کیلومتر و با اعتبار هزار و 500 میلیارد تومان توسط بخش خصوصی آغاز شد.

اسلامی این پروژه را مهم، کلیدی و ترانزیتی برای کشور اعلام کرد که با همکاری بخش خصوصی عملیات آن آغاز می شود.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص این پروژه گفت: پروژه های زیرساختی امیدآفرین هستند و به توسعه کشور شتاب می بخشند وهم اکنون به صورت پیوسته شاهد حضور بخش خصوصی در توسعه زیرساخت های کشور هستیم و ما به این روند تسریع می بخشیم.

وی با اشاره به اینکه آزاد راه بیستون – کرمانشاه – حمیل به طول 141 کیلومتر و هزار و 500 میلیارد تومان احداث می شود، گفت: اکنون عملیات اجرایی 75 کیلومتر با اعتبار600 میلیارد تومان قرارداد آن با یکی از پیمانکاران بومی منعقد شده است و وزارت راه و شهرسازی از این پیمانکار حمایت می کند.

راما