یورش مجدد شهرک نشینان به مسجد الاقصی تحت حمایت اشغالگر

قدس اشغالی -سانا

شهرک نشینان صهیونیست ، صبح امروز وارد مسجد الاقصی شدند.

خبرگزاری فلسطین ” وفا” گفت که گروه از شهرک نشینان امروز سه شنبه وارد باب المغاربه در مسجد الاقصی شده و تحت حمایت شدید نیروهای اشغالگر صهیونیستی  در بخشهای مختلف آن پرسه زدند.

ثناء