وزیر خارجه کشورمان امروز عازم تهران می شود

دمشق -سانا

«ولید المعلم» معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه کشورمان در چارچوب هماهنگی وتبادل نظر دایم بین جمهوری عربی سوریه و جمهوری اسلامی ایران و به دعوت محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود روز سه شنبه در سفری رسمی عازم جمهوری اسلامی ایران می شود.

وزیر امور خارجه کشورمان و هیئت همراه طی این سفر با مقامات ارشد ایرانی در مورد تحولات سوریه و منطقه و راه های تحکیم روابط دو جانبه بین دو کشور برادر در تمام زمینه ها گفتگو و رایزنی خواهد کرد.

ثناء