بهره برداری از دستگاه تصویر برداری با تشدید مغناطیس بیمارستان الاسد دانشگاهی

دمشق -سانا

دیروز دستگاه تصویر برداری با تشدید مغناطیس بیمارستان الاسد دانشگاهی  رد دمشق  به بهره برداری رسید.

هزینه تعمیر این دستگاه بالغ بر850 میلیون لیر است.