سید حسن نصر الله: بهبود وضعیت اقتصادی اولویت دولت جدید لبنان است

بيروت-سانا

دبیر کل حزب الله سید حسن نصر الله تاکید کرد که دولت جدید لبنان دارای مسئولیت های بزرگ است ودر درجه اول بهبود شرایط اقتصادی وزندگی مردم لبنان می باشد.

سید حسن نصر الله طی سخنرانی خود امروز، گفت:  یک توافقی درباره یک خطر مالی واقتصادی در لبنان وجود دارد . بنابراین این مسئله مبارزه با اتلافات مالی یک اولویت مطلق برای دولت جدید است، علاوه بر مبارزه با فساد واین یک نشانه ای از جدیت دولت در انجام وظیفه ای خود خواهد شد.

شاهد أيضاً

سید حسن نصر الله در جشن مقاومت وسالگرد آزادی لبنان: ارتش جمهوری عربی سوریه نقش بزرگی در آزادی جنوب لبنان از چنگال رژیم اشغالگر داشت

بیروت-سانا دبیر کل حزب الله سید حسن نصر الله تاکید کرد که ارتش جمهوری عربی …