دستگیری 16 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی-سانا

بامداد امروز نیرهای اشغالگر اسرائیلی 16 فلسطینی در مناطق مختلف کرانه باختری بازداشت کردند.

خبرگزاری فلسطینی “معا” نوشت: نیروهای اشغالگر به خانه هایی در “آردوگاه قدوره”، “تقوع” و “آردوگاه العرب”، “آردوگاه جنین” و “بیت لحم” یوررش بردند و 16 فلسطینی دستگیر کردند.

گفتنی است که نیروهای اشغالگر به سیاست خود علیه فلسطینیان از طریق تنگتر کردن حلقه محاصره فلسطینیان و یورش به خانه ها و دستگیری آنها به قصد بیرون راندن آنها ادامه می دهند.

راما