بازداشت 14 فلسطينی توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی در کرانه باختری و اطراف غزه

قدس اشغالی – سانا

نظامیان اشغالگر صهیونیستی، سحرگاه امروز چهارده فلسطینی را در بخش های مختلف کرانه باختری و اطراف شهر غزه بازداشت کردند.

به گزارس خبرگزاری معا، نظامیان اشغالگر با یورش به روستاهای فجار و تقوع در جنوب بیت لحم و اردوگاه العروب در شمال الخلیل، نه فلسطینی را بازداشت کردند.

همچنین نظامیان رژیم اشغالگر پنج فلسطینی را در اطراف شهر غزه بازداشت کردند.

شاهد أيضاً

بازداشت 6 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی-سانا نیروهای اشغالگر اسرائیلی امروز 6 فلسطینی در کرانه باختری را بازداشت کردند. خبرگزاری …