راه اندازی مجدد کارخانه تصفیه آب سد الروم در السویداء

السویداء -سانا

کارخانه تصفیه آب سد الروم در السویداء  بعد از یک سال رکود به چرخه تولید بازگشت