دستگیری 18 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی-سانا

نیروهای اشغالگر اسرائیلی بامداد امروز 18 فلسطینی در مناطق مختلف در کرانه باختری بازداشت کردند.

خبرگزاری فلسطینی “معا” گزارش داد که نیروهای رژیم اشغالگر  اسرائیلی اقدام به یورش و تفتیش منازل در بیت فوریک، رام الله،البیره، بطا، بیت امر، آردوگاه العروب، عرابه و قباطیه کردند و 18 فلسطینی در مناطق مختلف در کرانه باختری دستگیر نمودند.

گفتنی است که نیروهای اشغالگر به عملیات تحرک آمیز خود از طریق اقدام به یورش به خانه ها و دستگیری فلسطینی ها به قصد بیرون راندن آنها ادامه می دهند.

راما