دستگیری 18 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی -سانا

نیروهای اشغالگر اسرائیلی بامداد امروز 18 فلسطینی در مناطق مختلف در کرانه باختری بازداشت کردند.

خبرگزاری فلسطینی “معا” گزارش داد که نیروهای رژیم اشغالگر  اسرائیلی  به  شهرها و روستاهای طمون ، طوباس، آردوگاه جنین ، رام الله و بیت فاجار یورش بردند و 18 فلسطینی دستگیر کردند.

گفتنی است که نیروهای اشغالگر به عملیات تحرک آمیز خود از طریق اقدام به یورش به خانه ها و دستگیری فلسطینی ها به قصد بیرون راندن آنها ادامه می دهند.

راما