کشف و ضبط تسلیحات و موشک های “تاو” بر جای مانده از تروریست ها در ریف های دمشق، درعا و حمص

غیاث/راما