دستگیری 19 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی-سانا

بامداد امروز نیروهای اشغالگر صهیونیستی 19 فلسطینی را در منطق مختلف کرانه باختری بازداشت کردند.

خبرگزاری فلسطینی “معا” منتشر کرد که نیروهای اشغالگر به تعدادی از خانه های فلسطینیان در شهر های “نابلس”، “الخلیل”، و شهرک های “باهر”، و “عناتا” یورش بردند، و 19 فلسطینی را دستگیر کردند.

گفتنی است که نیروهای اشغالگر اصهیونیستی به سیاست تحریک آمیز خود علیه فلسطینیان را با هدف بیرون راندن آنها از طریق یورش به خانه ها، تنگتر کردن حلقه محاصره فلسطینیان و ایجاد ایستگاه های نظامی در دروازه های شهرها و روستاها ادامه می دهند.

راما