دستگیری 4 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی-سانا

نیروهای اشغالگر اسرائیلی بامداد امروز 4 فلسطینی در مناطق مختلف در کرانه باختری بازداشت کردند.

خبرگزاری فلسطینی “معا” گزارش داد که نیروهای رژیم اشغالگر  اسرائیلی  به شهرهای “کفرنعمه” ،”بلعین”  و “رام الله”  یورش بردند و 4 فلسطینی دستگیر کردند.