تحت نظارت رئیس جمهوری سوریه بشار اسد، سفیر سوریه در لبنان به خانوادۀ خوانندۀ بزرگ«صباح» تسلیت عرض نمود.

بيروت-سانا

تحت نظارت رئیس جمهوری سوریه بشار اسد، سفیر سوریه در لبنان علی عبدالکریم دیروز به خانوادۀ خوانندۀ بزرگ لبنان «صباح» تسلیت عرض نمود.

وخانواده وی تشکر و قدردانی خود را ابراز کرد و اشاره کرد که صباح، سوریه را خیلی دوست داشت.

خواننده و بازیگر لبنانی «صباح» در سن ۸۷ سالگی از دنیا رفت و میراث هنری غنی از 83 فیلم و 27 تئاتر و 3000 ترانه را گذاشت.