جراحت دو فلسطینی در پی ضرب گلوله های دشمن صهیونیستی در نابلس در کرانه باختری

قدس اشغالی-سانا

در پی ضرب گلوله ها و شلیک گاز سمی توسط دشمن صهیونیستی، دو فلسطینی مجروح، و دیگران دچار خفگی شدند.

خبرگزاری فلسطینی معا منتشر کرد که نیروهای اشغالگر به این شهر یورش بردند و اقدام به شلیک گلوله ها و گاز سمی به سمت فلسطینیان کردند، موجب جراحت دو فلسطینی و خفگی دیگران شد.

راما